Cài đặt máy in qua mạng LAN trên máy tính

Bước 1: Bạn cài Driver máy in vào máy tính

Bạn vào đường link để download Driver của máy in

http://maybanhang.net.vn/download/setup/setup_driver_printer_k80.rar

Chạy Bộ cài máy in cần cài đặt

Click đúp vào driver máy in -> "Run" -> Sau đó sẽ xuất hiện 1 tab như dưới đây

                          

-> Tích vào ô “ I accept the agreement”(1) -> chọn “Next”(2)

-> ChọnNext”.

 

-> ChọnInstall”.

 

Bước 2: Lấy IP máy in

Bạn có thể lấy IP máy in theo đường link hướng dẫn sau:

https://ezstore.zendesk.com/hc/vi/articles/218356128

Bước 3: Thêm Port và chọn Port

Thêm Port

Vào "Start" -> "Devices and Printers"

-> trỏ chuột phải vào biểu tượng máy in vừa cài -> Chọn "Printer Properties"

-> bạn thấy sẽ hiện ra 1 bảng như "Hình 1" dưới đây

                                            Hình 1

(1) Chọn “Port

(2) Click “ Add Port..”

(3) Chọn “ Standard TCP/IP Port”

(4) Click “ New Port”

Sau đó bạn sẽ thấy một tab như "Hình 2"

                                           Hình 2

(1): Nhập dịa chỉ IP máy in ở mục “Printer name or IP Address”

(2): Click “ Next”. Tiếp theo Bạn sẽ thấy xuất hiện tab như Hình 3 ->Click “Next

                                  Hình 3

-Chọn Port:   Tiếp theo Bạn sẽ thấy xuất hiện tab Port như Hình 4

 

                                      Hình 4

            (1): Click vào “Port”

            (2): Click dấu tích ”v” vào port vừa được thêm.

            (3): Click “Apply” để mặc định cổng in.

Sau đó Bạn quay ra chọn “General”(1), màn hình sẽ xuất hiện 1 Tab như Hình 5 -> Click “Print Test Page” để in thử(2)

                                Hình 5

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk