Cách thiết lập in tách Bar và Bếp

Bước 1: Thiết lập cấu hình tách Bar/Bếp

Đăng nhập vào trang http://quanly.maybanhang.net/

(1) Chọn "Cấu hình" 

(2) Chọn "Cấu hình cửa hàng"

(3) Chọn "Có" ở mục "In tách bar/bếp"

(4) Chọn "Cập nhật"

(5) Chọn "Chấp nhận"

Bước 2: Thiết lập các máy in

(1) Chọn "Cấu hình"

(2) Chọn "Thiết lập in bếp"

(3) Chọn "thêm máy in"

(4) Nhập tên máy in và địa chỉ IP của máy in 

(5) Chọn "Lưu"

Bước 3: Thiết lập món ăn nào được in ở máy in nào?

(1) Chọn "Cấu hình"

(2) Chọn "Thiết lập in bếp"

(3) Chọn máy in 

(4) Chọn dấu "+" để thêm sản phẩm

(5) Chọn món ăn mà được in ở máy in đó -> Chọn "Lưu" (góc dưới bên phải màn hình)

Bước 4: Cập nhật dữ liệu về thiết bị bán hàng. Hệ thống sẽ tự động kết nối mạng Lan tới máy in. 

Chú ý: Những món không được chọn cho in ở máy in nào thì sẽ không được in ra máy nào.

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk