Không cài đặt được Winpos

Chuẩn bị bộ cài :

Bạn truy cập : http://maybanhang.net/downloads/  để tải :

  1. File cài đặt phần mềm máy bán hàng trên windows
  2. Gói Microsoft .NET Framework 3.5

Quy trình cài đặt Winpos:

Bước 1: Cài đặt Microsoft .NET Framework 3.5

Bước 2: Cài đặt phần mềm Maybanhang

Xác định nguyên nhân không cài được Winpos:

  1. Do máy tính hết dung lượng ổ cài.
  2. Do Microsoft .NET Framework 3.5 bị thiếu hoặc bị lỗi trên máy tính.

Cách giải quyết vấn đề

Vấn đề dung lượng

Hãy kiểm tra chắc chắn rằng máy tính của bạn còn dung lượng ổ cài .

Để kiểm tra bạn vào My Computer  hoặc This PC và nhìn dung lượng ổ cài thường là ổ C . Nếu ổ cài có màu đỏ cảnh báo sắp hết dung lượng.

Bạn nên xóa bớt những dữ liệu không cần thiết để tiện cho phần mềm cài đặt và cập nhật dữ liệu khi cần.

Vấn đề gói Microsoft .NET Framework 3.5

Kiểm tra tình trạng gói Microsoft .NET Framework 3.5 

(1) Vào Control Panel

(2) Chọn mục Programs

(3) Chọn Turn Windows features on or off.

(4) Kiểm tra ô trống dòng .NET Framework 3.5 đã có dấu tích chưa.

Nếu có dấu tích rồi có nghĩa máy tính đã cài gói framework 3.5 , chuyển qua thao tác cài phần mềm Maybanhang. Ngược lại ta có thể cài gói này bằng 2 cách:

Cách 1: Mở trực tiếp  file .NET Framework đã tải về để máy tự động cài .

(1) Chọn file cài 

(2) Nhấn chuột phải chọn Open và để máy cài tự động.

Cách 2:  Cài thông qua Window features.

(1) Tích chọn cả 3 ô trống

(2) Chọn OK để cài đặt.

Sau khi cài đặt xong gói framework 3.5, khởi động lại máy tính và chuyển qua cài phần mềm Maybanhang.

Trong trường hợp sau khi cài  gói framework 3.5 bị lỗi , ta tiến hành gỡ thông qua Window features theo thao tác:

(1) Bỏ dấu tích ở ô trống đầu tiên , 2 ô trống dưới tự động bỏ theo.

(2) Chọn OK.

Sau khi máy tự động gỡ gói framework 3.5, khởi động lại máy tính và cài lại gói framework 3.5 theo như hướng dẫn trên.

Cài đặt phần mềm Maybanhang.

Mở tệp setup.exe đã tải từ trước.

(3) Chọn Accept

(4) Chọn Install

 

Máy tính đang cài phần mềm Maybanhang.

Cài đặt thành công sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập vào phần mềm.

Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp vào hệ thống và thực hiện bán hàng chuyên nghiệp.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk