Cách xử lý khi lệch kết phiên so với báo cáo doanh số

Nguyên nhân:

* Số dư két = Tiền giao ca đầu phiên + Doanh số - Số tiền thanh toán qua thẻ - KH nợ

- Nếu nhân viên thực hiện lập phiếu thu phiếu chi thì không hiển thị phần kết phiên, cần ghi lại để theo dõi và tổng kết cuối phiên.

- Hóa đơn chưa đồng bộ: Bán hàng trên phần mềm máy tính hoặc máy tính bảng nhưng hóa đơn chưa được đồng bộ, dẫn tới lệch giữa kết phiên và báo cáo doanh số trên trang quản lý.

- Xóa, sửa hóa đơn trên trang quản lý.

- Thanh toán các bàn ngồi ăn từ ca trước, quên không gán sang đúng nhân viên bán hàng của ca mới:

Nhân viên A xếp khách vào bàn và gọi món.

Hết ca bán hàng, nhân viên A hết ca đăng xuất khỏi tài khoản trên máy đi về. Nhân viên B của ca mới đến đăng nhập bằng tài khoản nhân viên B, bấm thanh toán cho đơn hàng mà nhân viên A đã tạo. Lúc này Doanh số hiển thị cho báo cáo doanh số nhân viên A trên trang quản lý

Nhưng lại hiển thị doanh số trên phiếu kết phiên nhân viên B => Dẫn tới lệch báo cáo doanh số. 

Ví dụ: 

Nhân viên “Nguyễn Thị Thành” hết ca và bấm (1) để kết phiên được phiếu có doanh số cuối ca là (2): 365.000

Kiểm tra báo cáo doanh số bán hàng nhân viên trên trang quản lý ta có

Doanh số nhân viên Nguyễn Thị Thành ca 1 cũng là 365.000 trùng với phiếu kết phiên

=> Vậy giữa phiếu kết phiên và báo cáo doanh số trên trang quản lý là bằng nhau ở nhân viên ca 1

Trước khi nhân viên “Nguyễn Thị Thành” kết phiên ra về còn 3 bàn chưa đươợc thanh toán, nhân viên ca sau tên “Hưng” đăng nhập có hình ảnh sau:

Có 3 bàn do nhân viên ca 1 “Nguyễn Thị Thành” tạo trước khi về chưa thanh toán, nhân viên ca sau “Hưng” sẽ bấm thanh toán và bấm kết phiên được doanh số trên phiếu kết phiên như sau:

Nhìn hình ta thấy doanh số là 350.000 trong ca của nhân viên “Hưng”

Tuy nhiên khi kiểm tra trên trang quản lý lại không hiển thị doanh số của nhân viên “Hưng”

Bạn đăng nhập trang quản lý:

(6): Vào phần “Báo cáo”

(5): Chọn nhân viên “Hưng”

(7): Chọn “BCDS bán hàng nhân viên”

(8): Doanh số là 0 đ

=> Lệch doanh số giữa phiếu kết phiên và doanh sôố trên trang quản ly

- Nhân viên ca trước quên bấm kết phiên, dẫn tới nhân viên ca sau bấm kết phiên, hiển thị trên phiếu kết phiên là doanh số tổng 2 ca, nhưng trên trang quản lý chỉ hiển thị doanh số của nhân viên B

- Thiết bị bán hàng (máy tính, máy tính bảng) bị lệch ngày

Cách xử lý:

Bạn cần kiểm tra lại tất cả các nguyên nhân như trên gây ra lỗi

- Nếu các hóa đơn chưa đồng bộ bạn đăng nhập phần mềm bán hàng cho các hóa đơn đồng bộ hết và kiểm tra lại

- Nếu sửa hóa đơn trên trang quản lý thì phần doanh số trên trang quản lý thể hiện phần số liệu sau khi sửa. Còn trên phiếu kết phiên ở phần mềm bán hàng hiển thị số liệu trước khi sửa => Bạn cần ghi lại những thay đổi trong quá trình sửa hóa đơn để tiện đối chiếu trong quá trình kết phiên

- Thanh toán các bàn ngồi ăn từ ca trước: sau khi nhân viên A xếp bàn, gọi món và hết ca đăng xuất đi về. Nhân viên B của ca mới đăng nhập tài khoản nhân viên B và trước bấm thanh toán đơn hàng đó cần phải chuyển sang tên nhân viên B trước thanh toán chuyển hóa đơn=> Lúc này doanh số và kết phiên mới khớp

Nhìn vào hình minh họa trên bạn thấy. Khi nhân viên “Hưng” trước khi bấm thanh toán các đơn hàng do nhân viên ca 1 là “Nguyễn Thị Thành” tạo thì bạn cần chuyển sang nhân viên “Hưng” sau đó mới bấn Thanh toán, kết phiên sẽ không bị lệch

- Nhân viên ca đầu trước khi về cần đặc biệt lưu ý phải bấm kết phiên, để tránh hiện tượng lệch doanh số cho nhân viên ca sau.

- Nếu bán hàng sai ngày trên máy tính hoặc máy tính bảng, doanh số sẽ hiển thị trên trang quản lý theo ngày sai, lúc này bạn kiểm tra trên trang quản lý sẽ không có doanh số nhưng khi kết phiên vẫn có hiển thị doanh số bình thường, cần xem lại xem bán hàng trên máy tính sai sang ngày nào và vào trang quản lý chọn đúng ngày sai đó để kiểm tra doanh số. Ngoài ra, nếu muốn sửa hóa đơn về đúng ngày, bạn có thể xem chi tiết tại đây.

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk