Tại sao cân chỉnh số lượng tồn lại không thấy thay đổi số lượng tồn

Nguyên nhân: Do việc khách hàng khi tiến hành thao tác cân chỉnh số lượng tồn đã tạo ra danh sách mặt hàng cân chỉnh nhưng chưa "Xác nhận"  nên số lượng hàng tồn sẽ không được thay đổi.

Phiếu kiểm kho chưa được xác nhận sẽ có trạng thái "Chờ xác nhận" như hình sau:

Để thay đổi số lượng theo đúng phiếu kiểm kho  bạn cần xác nhận phiếu. Thao tác xác nhân như sau: 

(1) Chọn biểu tượng bút chì tương ứng với phiếu kiểm kho có trạng thái " Chờ xác nhận "

(2) Chọn "Xác nhận" .

Sau khi xác nhận phiếu kiểm kho số lượng hàng hóa sẽ được cân chỉnh tương ứng theo số lượng đã nhập trong phiếu.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk