Cách xử lý khi bán hàng không ghi nợ được

 Nguyên nhân:

- Do bạn chưa chọn Cấu hình cho phép ghi nợ cho cửa hàng

- Do bạn tạo hóa đơn chưa chọn tên khách hàng, để mặc định "Khách lẻ" sẽ không ghi nợ được

Cách xử lý:

1. Cấu hình "Có bán nợ cho cửa hàng"

Đăng nhập vào trang quanly.maybanhang.net

(1) Chọn mục "Cấu hình"

(2) Chọn "Cấu hình cửa hàng".

(3) Tìm đến "Bán nợ" và chọn "Có".

Nếu cấu hình cho bán nợ và muốn kiểm soát số tiền cho khách hàng ta có thể tham khảo mục "Giới hạn nợ".

Sau đó bấm "Cập nhật" và chọn "Chấp nhận" để cập nhật sự thay đổi cấu hình.

2. Chọn tên khách hàng khi tạo hóa đơn

Đăng nhập phần mềm trên máy tính:

(5) Chọn tên khách hàng.

Lưu ý: Hệ thống mặc định sẽ không bán nợ cho "Khách lẻ".

(6) Bấm "Thanh toán".

 

(7) Chọn hình thức "Ghi nợ".

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk