Cách xử lý khi không tìm thấy hàng hóa trên phần mềm bán hàng ở máy tính hoặc máy tính bảng

Khi thực hiện thao tác nhập hàng hóa hoặc thay đổi thông tin sản phẩm trên trang quản lý mặc dù đã thao tác thành công nhưng khi đăng nhập phần mềm bán hàng thì không thấy dữ liệu sản phẩm vừa tạo hoặc vừa thay đổi thông tin đó.

Nguyên nhân: Do bạn chưa bấm "Cập nhật dữ liệu" trên phần mềm bán hàng nên chưa có dữ liệu

Cách xử lý: 

Đăng nhập phần mềm bán hàng trên máy tính

(1): Bấm vào phần cài đặt "hình bánh răng cưa"

(2): Bấm "Cập nhật dữ liệu"

Tương tự bạn cập nhật dữ liệu trên máy tính bảng như sau:

(3): Bấm vào phần cài đặt "hình bánh răng cưa"

(4): Bấm "Cập nhật dữ liệu"

Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình cập nhật dữ liệu từ trang quản lý về phần mềm bán hàng

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk