Làm thế nào để tạo phiếu thu nợ khách hàng?

Khi khách hàng đến thanh toán  nợ thì bạn làm các thao tác như sau:

Cách 1: Tạo phiếu thu ở mục "Thu chi"

Đăng nhập vào trang quản lý: http://quanly.maybanhang.net/

(1) Chọn “Thu Chi”

(2) Chọn “ Phiếu thu”

(3) Chọn “Thêm mới” -> Hệ thống sẽ hiện ra màn hình yêu cầu bạn nhập thông tin của phiếu thu như dưới đây.

(4) Chọn lý do “Thu nợ khách hàng” -> Hệ thống sẽ hiện ra phần Khách hàng để tìm khách hàng.

(5) Tìm khách hàng theo mã khách hàng, tên hoặc số điện thoại (hoặc Ấn nút “ Chọn KH” để chọn khách)

(6) Nhập số tiền khách thanh toán.

Bạn có thể nhập các thông tin (Nhân viên thu, Người nộp, Ngày thu, Điện thoại..) nếu cần thiết.

(7) Chọn “Lưu” để hoàn thành -> Công nợ khách hàng sẽ được khấu trừ.

Cách 2: Tạo phiếu thu ở chi tiết hóa đơn:

(1) Nhập mã hóa đơn, mã khách hàng, tên khách hàng vào ô "Tìm kiếm"

(2) Chọn "Tìm kiếm"

(3) Chọn biểu tượng bút chì tương ứng.

(4) Chọn "Thu nợ khách hàng" -> Bạn sẽ thấy hiện ra bảng yêu cầu điền thông tin của phiếu thu nợ khách hàng như dưới đây.

Tới đây bạn điền các thông tin giống như cách 1 đã nêu trên sau đó chọn "Lưu"

 

 

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk