Quy trình đặt hàng trên trang quản lý như thế nào?

Quy trình đặt hàng áp dụng trên phần mềm như sau: Tạo đơn đặt hàng -> Xác nhận đơn hàng -> Chuyển hóa đơn. Cụ thể như sau:

1. Tạo đơn đặt hàng

Bước 1: Đăng nhập trang quản lý: http://quanly.maybanhang.net/

(1) Chọn "Đơn hàng"

(2) Chọn "Đặt hàng" 

Bước 2:  Bạn nhập các thông số cần thiết của đơn đặt hàng:

 

(1) Nhập tên khách hàng

(2) Nhập tên sản phẩm

(3) Số lượng hàng hóa

(4) Chọn "Thêm"

(5) Chọn "Đặt hàng"

Sau khi chọn "Đặt hàng"  sẽ có 1 bảng "Đặt cọc" hiện ra. Bạn chọn 1 hình thức thanh toán: ví dụ : "Tiền mặt"

Tiếp theo Bạn sẽ thấy màn hình hiện ra bảng thanh toán:

(1) Nhập số tiền khách hàng đặt cọc trước.

(2) Chọn "Enter"

2. Xác nhận đơn hàng:

Sau khi tạo được đơn đặt hàng bạn sẽ kiểm tra xem đơn hàng này có thể nhận được không, nếu được bạn xác nhận đơn hàng, nếu không phù hợp có thể hủy đơn hàng theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tra cứu đơn hàng đã đặt

 

(1) Chọn "Đơn hàng"

(2) Chọn khoảng thời gian tạo đơn hàng.

(3) Chọn "Tìm kiếm"

Sau đó bạn sẽ thấy màn hình hiện ra các đơn hàng mà bạn đã đặt.

Bước 2: Xác nhận đơn hàng.

Cách 1: Xác nhận ở màn hình danh sách.

(1) Tích dấu(v) vào ô vuông nhỏ tương ứng với đơn hàng muốn xác nhân.

(2) Chọn "Xác nhận"

(3) Chọn "Chấp nhận"

Cách 2: Xác nhận trong chi tiết đơn hàng.

(1) Chọn biểu tượng bút chì tương ứng với đơn hàng để mở nội dung chi tiết đơn hàng.

 

(2) Chọn "Xác nhận"

3. Thanh toán (Chuyển đơn hàng thành hóa đơn)

Đến khi khách hàng thanh toán tiền hàng thì Bạn tiến hành thanh toán đơn hàng

Bước 1: Tra cứu đơn hàng cần thanh toán.

(1) Chọn "Hóa đơn" trên Menu chính

(2) Chọn khoảng thời gian tạo đơn hàng

(3) Chọn "Tìm kiếm"

(4) Chọn biểu tượng bút chì tương ứng với đơn hàng cần thanh toán.

Sau đó màn hình sẽ hiện ra nội dung chi tiết của đơn hàng như hình dưới đây.

Bước 2: Thanh toán tiền đơn hàng.

(1) Chọn “ Thanh toán

(2) Chọn một hình thức thanh toán: VD "Tiền mặt"

Sau đó một bảng thanh toán sẽ hiện ra như dưới.

(3) Nhập số tiền còn lại mà khách hàng thanh toán

(4) Chọn "Enter" để hoàn thành quy trình.

Tới đây đơn hàng sẽ chuển thành hóa đơn. Và lúc này thì giao dịch này mới xuất hiện trên BC doanh số, và số lượng hàng mới bị trừ ở mục "Kho".

4. Hủy đơn hàng

Trường hợp khi tạo xong đơn hàng nhưng sau đó khách hàng hoặc lại hủy đơn hàng đó thì bạn tiến hành hủy đơn hàng đó theo thao tác như sau:

(1) Chọn "Đơn hàng"

(2) Nhập mã đơn hàng, mã khách hàng đặt ĐH, ghi chú ĐH để tìm đơn hàng

(3) Chọn "Tìm kiếm"

(4) Chọn biểu tượng thùng rác để hủy đơn hàng

hoặc (5) Tich dấu (v) vào ô vuông nhỏ -> (6) Chọn "Hủy" để hủy đơn hàng

(7) Chọn "Chấp nhận"

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk