Làm thế nào để tạo phiếu chi trả nhà cung cấp?

Khi bạn thanh toán tiền nợ cho nhà cung cấp (NCC) bạn cần làm những thao tác như sau:

- Đăng nhập vào trang quanly.maybanhang.net

(1) Chọn "Thu chi"

(2) Chọn "Phiếu chi"

(3) Chọn "Thêm mới". Hệ thống sẽ hiện ra màn hình yêu cầu bạn nhập thông tin của phiếu chi như dưới đây:

(4) Chọn lý do "Chi trả NCC" -> Hệ thống sẽ hiện ra phần NCC để tìm NCC.

(5) Nhập tên NCC.

(6) Nhập số tiền thanh toán cho NCC

Bạn có thể nhập các thông tin (Nhân viên chi, Người nhận, Ngày chi, Điện thoại..) nếu cần thiết.

(7) Chọn "Lưu" để hoàn thành -> Công nợ NCC sẽ được khấu trừ.

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk