Cài đặt máy in qua cổng USB

Hướng dẫn cài đặt máy in K80 qua cổng USB, thao tác tương tự đối với máy in K58

Download driver máy in K80 về để cài 

Chọn "Next"

Chọn "I accept the agreement" -> Chọn "Next"  để tiếp tục .

Chọn "Install"

Cài đặt thành công , ta sẽ thấy driver của máy in .

 

(1) Ta chọn "Set  as default printer"

(2) Ta chọn "Printer properties" để cấu hình máy in như sau:

(3) Ta chọn tab "Ports"

(4) Ta chọn port là  USB

(5) Ta nhấn chọn "OK"

(6) Ta chọn tab "General"

(7) Ta chọn "Print Test Page" để in thử máy in 

(8) Ta nhấp chọn "OK"  để hoàn thành việc cài đặt máy in qua cổng USB.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk