Tại sao trả hàng NCC lại báo lỗi số lượng không hợp lệ?

Khi bạn trả hàng nhà cung cấp thấy hiện lên thông báo lỗi như dưới đây:

Nguyên nhân:

Trường hợp này do cửa hàng đã nhập số lượng trả lại là số dương. Hệ thống mặc định ở thao tác trả hàng nhà cung cấp thì số lượng trả lại phải mang giá trị âm. Vì vậy khi cửa hàng nhập số lượng trả lại là giá trị dương thì hệ thống thông báo lỗi số lượng không hợp lệ.

Cách khắc phục: 

Thay số lượng dương thành số âm: Ví dụ (-3). Hệ thống sẽ ghi nhận giao dịch cửa hàng trả lại NCC số lượng là 3.

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk