Cách khai báo hàng hóa trên phần mềm bán hàng trên máy tính

Bạn có thể khai báo hàng hóa mới của mình ngay trên phần mềm bán hàng bằng các thao tác sau:

(1) Trong giao diện bán hàng, chọn biểu tượng tia sét màu vàng

(2) Chọn "Thêm sản phẩm"

(3) Điền các thông số cần thiết của sản phẩm -> chọn "Lưu".

Lưu ý: "Tên sản phẩm"  "Giá bán" bắt buộc phải nhập vào.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk