Cách xử lý két tiền không bật khi in hóa đơn

- Nguyên nhận

   + Két tiền bị khóa cứng.

   + Chưa cấu hình mở két khi in trên Driver máy in.

 - Cách xử lý:

   + Két tiền bị khóa cứng là chìa khóa trên ổ khóa của két đang xoay dọc

            (1): chìa khóa xoay dọc.

 Bạn cần xoay ngang chìa khóa ra để khi in két tự động mở.

  + cấu hình mở két khi in trên Driver máy in:

 Từ màn hình máy tính bạn làm như sau:

  

    (1): Chọn biểu tương Start.

     (2): Chọn "Devices and Printers".

Sau khi chọn bạn được màn hình sau:

   (1): kích chuột phải vào biểu tượng máy in mà bạn đang dùng để in hóa đơn.

   (2): Chọn "See what printing".

 Sau đó xuất hiện màn hình sau:

      (1): Kích chuột phải vào cửa sổ.

      (2): Chọn "Properties".

 Sau khi chọn sẽ xuất hiện cửa sổ sau:

   (1): Chọn "Device Settings".

   (2): Chọn "Open cash drawer before printing".

   (3): Chọn "Apply".

   (4): Chọn "OK".

Vậy là bạn đã cấu hình mở két khi in thành công.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk