Cách xử lý khi lệch báo cáo tồn kho và báo cáo xuất nhập tồn

Nguyên nhân:

  • Sửa ngày kiểm kho

- Ví dụ: Hàng hóa A kiểm kho ngày 17/09/2015 số lượng kiểm kho thực thế là 9, phần mềm là 10 chênh lệch là âm 1.Bạn sửa phiếu kiểm kho của hàng hóa A ngày 17/09/2015 về ngày 10/09/2015. Lúc này phiếu kiểm kho số lực thực tế vẫn là 9 phần mềm là 10 chênh lệch âm 1, nhưng ở thời điểm ngày 10/09/2015 số lượng tồn của hàng hóa A không phải là 10 như ngày 17/09/2015 -> Dẫn đến lệch

  • Sửa ngày các chứng từ có tác động đến tồn kho của hàng hoá

- Sửa các chứng từ như: hoá đơn bán hàng, trả hàng, nhập hàng, kiểm kho, xuất kho, huỷ hàng, chuyển kho nội bộ ... về trước ngày kiểm kho của hàng hoá A đều sẽ dẫn đến việc lệch báo cáo hàng tồn kho và báo cáo xuất nhập tồn.

- Ví dụ: Kiểm kho ngày 10/09/2015 số lượng hàng hóa trên phần mềm là 15. Sau đó Bạn sửa 1 phiếu nhập hàng ở ngày 17/09/2015 về ngày 10/09/2015 thì số lượng hàng hóa trên phần mềm lúc này sẽ là 15+10= 25 khác so với phiếu kiểm kho dẫn đến lệch giữa báo cáo hàng tồn và Báo cáo XNT

  • Do việc xóa dữ liệu vẫn còn dữ liệu cũ lưu trên File dữ liệu ở máy tính. (Xảy ra lúc mạng chập chờn )

            - B1. Xóa dữ liệu.

            - B2.Tạo sản phẩm mới giống sản phẩm cũ đã xóa.

            - B3. Bán hàng ở "Phần mềm bán hàng trên máy tính" đã có dữ liệu cũ

            - B4. Khi bán hàng hệ thống sẽ trừ tồn vào hàng hóa cũ mà ko trừ tồn ở hàng hóa mới => Dẫn tới lệch tồn giữa các báo cáo

Cách xử lý:

 - Bước 1:

Sau khi kiểm tra thấy lệch ở các báo cáo, Bạn liên hệ lên tổng đài MAYBANHANG theo số điện thoại 0914400659 - 0473001011 để được hỗ trợ.

Nhân viên MAYBANHANG.NET sẽ cân chỉnh đưa số liệu ở hai báo cáo về cùng một số liệu ở "Báo cáo xuất nhập tồn".

- Bước 2: 

Bạn thực hiện thao tác cân chỉnh số lượng hàng tồn để đưa số lượng tồn kho về đúng thực tế. Thực hiện như sau:

(1): Vào phần '"Kho"

(2): Chọn phần "Cân chỉnh số lượng hàng tồn"

(3): Chọn "Thêm mới"

Sẽ xuất hiện bảng sau:

(4): Nhập từ khóa sản phẩm

(5): Nhập số lượng thực tế cần điều chỉnh

(6): Nhập đơn vị tính

(7): Bấm "Thêm"

(8): Bấm "Lưu"

Ta có bảng sau:

(9): Bấm "Xác nhận" để hoàn thành quá trình cân chỉnh số lượng tồn

Lưu ý: Bạn cần hạn chế các thao tác sửa ngày kiểm kho, sửa các chứng từ tác động đến tồn kho của hàng hóa để tránh xảy ra lỗi lệch tồn kho giữa các báo cáo

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk