Cách xử lý máy in bị offline

Hiện tượng: hình ảnh máy in bị mờ và không in được.

Nguyên nhân: 

           - Trong quá trình sử dụng bạn rút cổng usb máy in nối với máy tính ra, rồi cắm lại.

          - Do cổng usb bị lỏng hoặc bị hỏng.

Cách xử lý: 

      (1): Chọn "Start".

      (2): Chọn "Devices and Printers". Ta có cửa sổ sau:

       (1): Chọn chuột phải vào biểu tượng máy in sử dụng.

       (2): Chọn "See what's printing". Ta có cửa sổ sau:

     (1): Trỏ chuột phải vào cửa sổ hiển thị lệnh in.

     (2): Chọn "Cancel all documents".(xóa các lệnh in bị lỗi từ trước nếu có).

- Sau khi xóa các lệnh in bị lỗi từ trước đó bạn làm như sau:

      (1): Trỏ chuột phải vào cửa sổ hiển thị lệnh in.

      (2): Chọn bỏ dấu tích tại dòng "Use Printer Offline".

- Sau đó, kiểm tra lại bằng việc in test:

      (1): Trỏ chuột phải vào cửa sổ hiển thị lệnh in.

      (2): Chọn "Properties".

      (3): Chọn "General".

      (4): Chọn "Print Test Page".

- In Test thành công là được.

- Nếu in test không thành công bạn làm như sau:

 

       (1): Chọn chuột phải vào biểu tượng máy in.

       (2): Chọn "Printer properties".

       (3): Chọn "Ports".

       (4): Tích vào cổng USB thích hợp.

       (5): Chọn "Apply".

       (6): Chọn "OK".

 

Đăng ký sử dụng miễn phí phần mềm quản lý bán hàng 14 ngày

Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí - Nên hay không? | Maybanhang.net

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk