Làm thế nào để in được nhiều bản hóa đơn?

- Bạn đăng nhập trang quản lý bằng quyền quản lý hoặc admin, sau đó thực hiện các bước:

(1): Bạn chọn phần "Cấu hình"

(2): Chọn "Cấu hình cửa hàng"

(3): Chọn "Số bản in" - Bạn chọn số bản in mong muốn trong phần này

 

(4): Bạn bấm "Cập nhật"

(5): Bấm "Chấp nhận"

- Cuối cùng bạn quay lại đăng nhập vào phần mềm bán hàng và thực hiện:

(6): Chọn cấu hình "Bánh răng cưa"

(7): Bấm "Cập nhật dữ liệu"

 

Đăng ký dùng thử phần mềm quản lý bán hàng 14 ngày miễn phí

Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí - Nên hay không? | Maybanhang.net

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk