Tại sao trên phần mềm bán hàng không hiển thị nút "In" để in tính tiền kho khách?

Nguyên nhân: In tạm tính là nghiệp vụ chỉ có với mô hình nhà hàng, cafe khi khách hàng ăn xong có nhu cầu cần in tính tiền trước khi thanh toán. Trường hợp nhân viên bán hàng không thấy nút "In" để in tạm tính là do chưa được cấu hình quyền in tạm tính.

Cách xử lý: cần bật cấu hình cho nhân viên quyền In tạm tính. Cụ thể như sau:
Đăng nhập trang quản lý bằng quyền quản lý hoặc admin:

(1): Chọn phần "Cấu hình"

(2): Chọn phần "Cấu hình cửa hàng"

(3): Chọn: "NVBH được in tạm tính" và bấm "Có"

Tiếp theo bạn bấm “Cập nhật”“Chấp nhật”

 Cuối cùng bạn đăng nhập lại phần mềm bán hàng

(6): Bạn chọn “Cập nhật dữ liệu” và xuất hiện phần (7) "In tạm tính"

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk