Làm thế nào để tạo mới và chỉnh sửa khu vực, bàn, menu?

- Tạo mới khu vực và bàn:

      (1): Bạn chọn vào hình bánh răng cưa.

      (2): Bấm chọn vào phần “Sửa sơ đồ bàn”.

Sau khi bấm chuột vào phần “Sửa sơ đồ bàn” sẽ nhìn thấy cửa sổ sau:

      (1): Chọn "+ Thêm khu vực".

      (2): Bạn nhập Tên khu vực vào ô.

      (3): Chọn "Lưu" sẽ ra bảng sau:

      (1): Chọn biểu tượng dấu "+" để thêm bàn.

      (2): Bạn nhập Tên bàn vào ô này.

      (3): Chọn "Lưu".

      (4): Chọn "Hoàn thành"

- Tạo và chỉnh sửa menu:

      Có thể thêm các món ăn vào danh sách ưa thích bằng cách sau:

     (1): Bạn chọn chuột hình "bánh răng cưa".

     (2): Chọn phần “Sửa danh sách ưa thích” sẽ xuất hiện cửa sổ sau:

            (1): Bạn chọn phần “ + Thêm danh sách ưa thích”

            (2): Bạn nhập tên mục ưa thích vào.

            (3): Chọn phần “Lưu” ta có bảng sau:

       (1): Bạn chọn vào danh mục vừa tạo “Đồ khô”.

       (2): Bạn chọn và biểu tượng "+" sẽ ra danh sách các sản phẩm để bạn chọn.

       (3): Bạn chọn sản phẩm để thêm vào danh mục ưa thích của mình.

       (4): Bạn chọn “Hoàn thành” hoàn tất quá trình tạo danh mục ưa thích.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk