Cách chuyển chế độ bán hàng tự động và không tự động trên máy bán hàng

Phần mềm bán hàng bán có hai chế độ bán hàng:

- Chế độ tự động (tích vào ô tự động): Khi bạn quét mã vạch, sản phẩm tự động được ghi nhận vào hóa đơn bán hàng.

- Chế độ không tự động (Không tích vào ô tự động): Khi quét mã vạch, chọn đơn vị tính (sản phẩm có thể bán với nhiều đơn vị tính) và nhập số lượng bán, nhấn Enter hoặc chọn vào nút "Thêm" để sản phẩm được ghi nhận vào hóa đơn bán hàng.

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk