Cách xử lý khi quên mật khẩu

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm bạn có thể thiết lập lại mật khẩu bằng cách sau:

- Đăng nhập vào trang quản lý http://quanly.maybanhang.net/

(1)  Chọn "Quên mật khẩu"

 

(2)  Nhập mã cửa hàng

(3)  Nhập email đăng ký sử dụng phần mềm -> Xác nhận

 

(4)  Đăng nhập email -> Trỏ chuột vào đường dẫn để thiết lập lại mật khẩu

 

(5)  Nhập mật khẩu mới

(6)  Nhập lại mật khẩu mới

 

(7)  Chọn "Đăng nhập"

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk