Tại sao báo cáo thu chi bị lệch so với doanh số, hóa đơn bán hàng?

Báo cáo thu chi thể hiện dòng tiền mặt thu vào hoặc chi ra của cửa hàng:

(T): “Phần Tăng”: Thể hiện dòng tiền thu vào, cụ thể:

(1): Bán hàng thanh toán bằng tiền mặt không bao gồm bán hàng thanh toán bằng thẻ trả trả trước hoặc thanh toán bằng ngân hàng

(2): Lập phiếu thu tiền mặt: Như thu nợ khách hàng

(3): Lập phiếu thu nợ Khách hàng

(4): Khách hàng nạp thẻ trả trước

(G): “Phần giảm”: Thể hiện dòng tiền mặt chi ra, cụ thể:

(5): Thao tác nhập hàng chi trả tiền mặt nhà cung cấp

(6): Lập phiếu chi tiền mặt

Còn trong phần báo cáo doanh số và phần hóa đơn:

Hiển thị tổng số tiền bán hàng theo các hình thức khác nhau như bán hàng thanh toán bằng tiền mặt, bán hàng thanh toán bằng ngân hàng hoặc thẻ trả trước không bao gồm số tiền khi tạo phiếu thu hoặc nạp thẻ trả trước

=> Đó là lý do vì sao phần “Tăng” trong báo cáo thu chi lệch so với báo cáo doanh số, hóa đơn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk