Tại sao báo cáo doanh số theo hóa đơn và doanh số theo hàng hóa lệch nhau?

Báo cáo doanh số theo hóa đơn và Báo cáo doanh số theo hàng hóa sẽ mặc định trùng nhau trong trường hợp bán hàng không giảm giá theo sản phẩm và bán hàng không giảm giá theo hóa đơn

Với trường hợp khách hàng phản ánh bị lệch 2 báo cáo này cần kiểm tra xem khách hàng có bán hàng giảm giá theo hóa đơn không?

- Nếu bán hàng giảm giá trên từng sản phẩm => 2 báo cáo hiển thị phần “Giảm giᔓThành tiền”giống nhau

- Nếu bán hàng giảm giá trên cả hóa đơn, nhìn hình ảnh dưới ta thấy hiển thị ở 2 báo cáo là khác nhau

  • Hiển thị ở báo cáo DS theo hóa đơn:

Nếu bán hàng với giá trị hóa đơn là 80.000 giảm giá toàn bộ hóa đơn 50.000 ta thấy:

(4): Giảm giá 50.000

(5): Thanh toán: 30.000

Còn phần báo cáo DS theo hàng hóa hiển thị như sau:

(3): Giảm giá 0

(4): Thành tiền vẫn là 80.000 bằng trị giá hóa đơn

Do việc hiển thị ở 2 báo cáo doanh số là khác nhau khi bán hàng giảm giá cả hóa đơn như trên nên khi khách hàng kiểm tra sẽ thấy lệch báo cáo nhân viên Support cần tư vấn và giải thích để khách hàng hiểu được vấn đề này

Lưu ý: Vậy nếu bán hàng giảm giá trên cả hóa đơn cửa hàng có thể lấy báo cáo doanh số theo hóa đơn để được số liệu “thanh toán” đúng thực tế khách hàng đã thanh toán

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk