Cách xử lý khi in tem mã vạch bị lệch

Bước 1: Điều chỉnh trên trang quản lý: "quanly.maybanhang.net"
Khi in tem mã vạch từ hệ thống thì bạn có 2 thông số để điều chỉnh:

1. Cách lề trên: Mặc định là 33

2. Chiều cao mã vạch:  Mặc định là 60

Đây là 2 thông số chuẩn, hầu hết các trường hợp là khớp với tờ giấy tem mã vạch. Lần đầu in bạn nên để theo 2 thông số chuẩn này.

(1) Chọn "Kho"

(2) Chọn "In mã vạch"

(3) Nhập tên hàng hóa.

(4) Nhập số lượng tem cần in cho sản phẩm đó.

(5) Chọn "Thêm"

(6) Chọn "In mã vạch"

Nếu khi in còn bị lệch thì bạn quay lại phần in mã vạch để điều chỉnh 2 thông số.

(7) Điều chỉnh "Cách lề trên": Tăng số cách lề trên lên để đưa mã vạch dịch xuống, giảm số cách lề trên xuống để đẩy mã vạch dịch lên trên.

(8) Điều chỉnh "Chiều cao mã vạch" Tăng chiều cao mã vạch thì mã vạch sẽ lớn hơn và ngược lại

(9) Sau khi điều chỉnh xong chọn "Chấp nhận"

(10) Chọn "In mã vạch"

Bước 2: Điều chỉnh trên file Word.
Nếu bạn in vẫn còn bị lệch bạn có thể điều chỉnh thông số ngay trên file Word như sau:

(1) Chọn "Page Layout"

(2) Chọn "Size"

(3) Chọn "More Paper Sizes

Đối với Office 2003: Bạn vào "File" -> "Page layout" -> "Size" -> "More Paper Sizes.."

Sau đó bạn sẽ thấy hiện lên cửa sổ "Page setup" như sau:

(4) Chọn mục "Paper". Các thông số ở mục "Paper" có thể thiết lập theo thông số tham khảo sau:
Width: 8.34'' (21.18 cm)
Height: 11.3'' (28.7 cm)

Nếu mã vạch vẫn còn lệch thì có thể thay đổi các tham số:

(5) Điều chỉnh "Width": Tăng Width để đẩy tem mã vạch dịch sang phải và ngược lại.

(6) Điều chỉnh "Height": Tăng Height để đẩy mã vạch lên và ngược lại.

(7) Chọn "OK" để hoàn thành.

 

 

 

 

 

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk