Làm thế nào để đổi số điện thoại đăng nhập của tài khoản quản trị?

Để đổi tên đăng nhập bạn làm theo các thao tác như sau.

Bạn đăng nhập vào trang quản lý bằng tài khoản quản trị: http://quanly.maybanhang.net/

Đối với tài khoản chuỗi:

(1) Chọn biểu tượng  

(2) Chọn "Quản lý chuỗi cửa hàng". 

Đối với gói cơ bảnnâng cao thì chọn luôn "Tài khoản" ở bước 1. 

(3) Chọn "Tài khoản"

(4) Chọn "Đổi số điện thoại"

(5) Nhập số điện thoại di động mới.

(6) Chọn "Lưu"

Sau đó hệ thống sẽ gửi về email đăng ký phần mềm của chị một email Xác nhận thay đổi số điện thoại, đồng thời gửi một mã xác nhận về SĐT mới của bạn.

Ban mở mail ra sẽ có 1 đường link, bạn click vào đường link đó -> hệ thống sẽ hiện ra một ô điền mã xác nhận, bạn điền mã xác nhận mà bạn nhân được từ điện thoại vào -> Click Xác nhận

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk