Làm thế nào để đổi số điện thoại đăng nhập của tài khoản quản trị?

Để đổi tên đăng nhập bạn làm theo các thao tác như sau.

Bạn đăng nhập vào trang quản lý bằng tài khoản quản trị: http://quanly.maybanhang.net/

Đối với tài khoản chuỗi:

(1) Chọn biểu tượng  

(2) Chọn "Quản lý chuỗi cửa hàng". 

Đối với gói cơ bảnnâng cao thì chọn luôn "Tài khoản" ở bước 1. 

(3) Chọn "Tài khoản"

(4) Chọn "Đổi số điện thoại"

(5) Nhập số điện thoại di động mới.

(6) Chọn "Lưu"

Khi nào khắc phục xong lỗi thì làm tiếp

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk