Cách xử lý khi trang quản lý không xuất hiện báo cáo lợi nhuận

Nguyên nhân:

Do cấu hình cho cửa hàng phần "Theo dõi giá nhập""Không" nên đăng nhập vào trang quản lý vào phần “Báo cáo” sẽ không hiển thị phần "Báo cáo lợi nhuận". Vậy muốn theo dõi báo cáo lợi nhuận cần cấu hình cho cửa hàng "Có" theo dõi giá nhập. Thực hiện theo các bước dưới như hình sau:

Đăng nhập trang quản lý (quanly.maybanhang.net) bằng quyền quản lý hoặc admin

(1): Chọn phần “Cấu hình”

(2): Chọn phần “Cấu hình cửa hàng”

(3): Chọn phần “Theo dõi giá nhập” và tích chọn “Có”

(4): Chọn “Cập nhật”“Chấp nhận” để hoàn tất quá trình

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk