Cách xử lý lỗi Font chữ trên giao diện máy bán hàng

- Để xử lý vấn đề giao diện bán hàng bị lỗi font chữ, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây.

- Với Windows XP:

       - Trỏ chuột phải vào màn hình desktop -> Chọn  "Properties" -> chọn "Appearance" -> Mục Windows and buttons chọn chế độ "Windows Classic Style/Windows Basic Style" -> chọn "Apply" -> chọn "OK".

- Với Windows 7/ Windows 8:

      - Trỏ chuột phải vào màn hình desktop -> Chọn “Personalize “.

       

           - Chọn “Windows Classic Style/Windows Basic Style”.

                                                                                          

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk