Cách xử lý khi mã vạch bị lệch khỏi tem

Cách xử lý:

Mở file mã vạch cần in (định dạng file Word)
- Đối với Office 2003: Bạn vào File -> Page layout -> Size -> More Paper Sizes... -> Paper
Các thông số ở mục Paper có thể thiết lập theo thông số tham khảo sau:
Width: 8.34'' (21.18 cm)
Height: 11.3'' (28.7 cm)

- Đối với Office 2007 trở lên: Bạn vào Page layout -> Size -> More Paper Sizes... -> Paper
Các thông số ở mục Paper thiết lập theo thông số tham khảo trên.

Sau khi chỉnh theo thông số tham khảo trên, nếu mã vạch vẫn còn lệch thì tăng độ lớn của tham số Width để điều chỉnh sang phải; giảm độ lớn của Width để điều chỉnh mã vạch sang trái.

Tương tự với Height tăng Height để đẩy mã vạch lên và ngược lại

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk