Nội dung gửi email xóa dữ liệu cửa hàng

Trong quá trình sử dụng phần mềm, vì một lý do nào đó như Bạn muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc muốn xóa dữ liệu cũ đi tạo lại dữ liệu mới ..., Bạn gửi email xóa dữ liệu cửa hàng như sau:

Bắt buộc email gửi phải là email mà Bạn đăng ký trên hệ thống Maybanhang và gửi tới email: hotro@maybanhang.net. Nội dung email như sau:

1. Bạn cần xóa mã cửa hàng nào?
2. Mã truy cập là gì?
3. Tên cửa hàng cần xóa (Đối với gói chuỗi có nhiều cửa hàng)
4. Danh mục cần xóa: Cần xóa trắng dữ liệu hay xóa một phần nào đó như: Tôi chỉ muốn xóa danh mục sản phẩm, khách hàng còn báo cáo doanh số giữ nguyên cho tôi ...vv
5. Lý do xóa là gì (Để chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển chủ cửa hàng, nhập mới dữ liệu ...)
6. Để lại số điện thoại + tên người yêu cầu để Maybanhang liên hệ xác minh trước khi xóa

Sau khi nhận được email Maybanhang sẽ gọi điện xác mình và tiến hành xóa, sau khi xóa xong sẽ gọi điện thông báo lại tới Khách hàng

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk